MBA in één dag (18 maart) +

NEN Masterclass ‘Kwaliteit en strategie’ (8 april)

Terug naar het nieuwsoverzicht

Planning overgang certificaten ISO 9001:2015

IAF en ISO hebben de overgangstermijn 9001 bekrachtigd en afgesproken een overgangsperiode van 3 jaar aan te houden volgend op de publicatie van ISO 9001:2015 ‘Kwaliteitsmanagementsystemen – Eisen’.

Deze overgangsperiode start in september 2015 en eindigt in september 2018. Certificaten die zijn uitgegeven op basis van ISO 9001:2008 zullen niet meer geldig zijn 3 jaar na de publicatie van ISO 9001:2015. De verloopdatum van de certificaten die in de overgangsperiode zijn uitgegeven, moeten corresponderen met het einde van de overgangstermijn van 3 jaar.

Overgangsplan IAF en ISO
Om normgebruikers en andere organisaties te helpen met de voorbereidingen op de komst van de nieuwe norm heeft het IAF (International Accreditation Forum) tezamen met de communicatiegroep van de desbetreffende ISO-commissie een overgangsplan opgesteld. Dit is door de IAF bekrachtigd.

Aanbevelingen van de IAF
De mate waarin organisaties aanpassingen moeten doorvoeren om aan de herziene ISO 9001 te voldoen, zullen afhankelijk zijn van hoe goed het bestaande managementsysteem functioneert en van de structuur van de organisatie en haar werkwijzen. Daarom is een impactanalyse aan te raden om een realistische schatting te kunnen maken over de benodigde middelen en tijd voor de overgang.

Omdat er in de DIS-fase nog steeds technische aanpassingen kunnen plaatsvinden moeten organisaties en certificerende instellingen wel opletten hoe de eisen er precies gaan uitzien in FDIS fase (Final Draft International Standard). Elke vroegtijdige beoordeling van een certificerende instelling tegen de concepteisen moet opnieuw worden uitgevoerd en in zijn geheel worden geverifieerd alvorens een certificaat tegen de definitieve ISO 9001:2015 kan worden uitgereikt.

Certificerende en accrediterende instellingen
Voor certificerende instellingen en accrediterende instellingen zijn gedetailleerde richtlijnen opgesteld over training, overgangsprogramma’s, beoordelingen en communicatie.
Het gehele document is gepubliceerd op de websites van IAF en www.iso.org/tc176/sc02/public.